Give us a like and we'll keep you in the loop.

We use cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.
Magazine met nieuws uit én over communicatieland. Geschreven door studenten en docenten van de opleiding Professionele Bachelor Communicatiemanagement van Hogeschool PXL.

Copywriters in Vlaanderen: wie zijn ze?

Uit een bevraging bij 79 Vlaamse copywriters blijkt dat de “gemiddelde” copywriter tussen 26 jaar en 45 jaar is, dat hij hogere studies heeft gevolgd en dat hij een freelancer is. De copywriter haalt het meest voldoening uit het schrijven van de teksten en de respons die ze krijgen op hun teksten. De grootste misvatting over copywriters: bedrijven vinden het niet nodig om copywriters in te huren aangezien ‘toch iedereen kan schrijven’.

Onderzoek naar Vlaamse Copywriters
Onderzoek naar Vlaamse Copywriters

Over de Vlaamse copywriter is bijzonder weinig geweten. Met haar bachelorproef wil Daisy Janssen, studente communicatiemanagement van Hogeschool PXL, een beeld krijgen van die Vlaamse copywriter. Ze deed een enquête bij 79 Vlaamse copywriters.

De Vlaamse copywriter is of vrouw (54%) of man (46%). Hij (of zij, dus) begint te schrijven vanaf 26 jaar en stopt er mee vanaf 46 jaar. Hoe hoger de leeftijd, hoe minder het aantal copywriters. Ze wonen voornamelijk in Antwerpen en Oost-Vlaanderen, maar ze werken vooral in Antwerpen en Brussel. Die copywriters hebben een universitair diploma of een diploma hoger onderwijs, voornamelijk in de Taal- en Letterkunde. Opmerkelijk is dat 47% van de ondervraagde copywriters geen bijscholing gevolgd heeft.

Van de 53% die heeft aangegeven bijscholing te volgen of gevolgd te hebben, hebben de meesten een SEO-cursus gevolgd. Ook de copywriting opleidingen bij Syntra en De Gouden Veer zijn heel populair: samen zijn deze twee goed voor 32%. Die copywriter oefende een ander beroep uit voor hij besloot om copywriter te worden. En die job was heel vaak een job in de communicatie- of marketingsector. Een copywriter doet dus een eerste ervaring op alvorens zich te vestigen als copywriter. De meerderheid van de ondervraagden, 58%, is van plan om copywriter te blijven.

Ander beroep voor de start van copywriter
Ander beroep voor de start van copywriter

Freelancen, dat is het

Manier van werken
Manier van werken

Bijna de helft van de ondervraagde copywriters, 47%, werkt als freelancer. Op de tweede plaats volgen de copywriters in een communicatiebureau, maar ze zijn met 20% wel met minder dan de helft van de freelancers. Bij de vraag in welke markt de copywriters voornamelijk actief zijn, waren de antwoorden vrij gelijkmatig verdeeld: 37% schrijft ongeveer evenveel voor business to business als voor business to consumer, 34% schrijft voornamelijk voor business to consumer en 28% schrijft voornamelijk voor business to business.

Specialisatie
Specialisatie

Content copywriting, online copywriting en long copy zijn de meest populaire specialisaties: maar liefst 52 mensen schrijven onder andere vaak content copywriting, 49 mensen online copy en 40 mensen long copy.

Teksten die voldoening geven

Voldoening
Voldoening

De meeste copywriters hechten veel waarde aan hun teksten, wat opvalt uit de vraag waar ze het meeste voldoening uit halen. De copywriters halen dan ook het meeste voldoening uit teksten schrijven die hen voldoening geven (22%) en de respons die ze krijgen op hun teksten (17%).

Misvatting over copywriters

Misvattingen
Misvattingen

Meer dan driekwart van de ondervraagde personen (76%) zijn het met elkaar eens: de grootste misvatting over copywriters is dat sommige mensen en bedrijven het onnodig vinden om een copywriter in te huren aangezien ‘toch iedereen kan schrijven’. De vooroordelen dat copywriters feedback haten en dat een copywriter over alles schrijft vinden de schrijvers niet zo storend. Meer zelfs: copywriters zouden graag goede feedback krijgen van hun opdrachtgevers om zo hun teksten beter te maken. De competenties die voornamelijk belangrijk – zeer belangrijk hebben gekregen als score zijn creativiteit, talenkennis, resultaatgericht, flexibiliteit en stressbestendig. Die copywriters hebben deadlines nodig om hun werk in te plannen, maar ze houden niet zo van die deadlines.

Wat schuift dat?

Inkomen van copywriter

Het bruto-inkomen van de meeste copywriters (24 personen) valt boven €3500. De minste copywriters (5) verdienen bruto tussen €3000 en €3500. Er is dus een vrij grote sprong tussen de personen die tussen €2500-€2999 en >€3500 bruto verdienen. Om dat inkomen te halen werken ze 36 tot 40 uur per week. Ze profileren zich voornamelijk via Linkedin en mond-tot-mondreclame. 21% van de ondervraagden heeft een eigen website om zicht te promoten.

Beoordeling Beroep
Beoordeling Beroep

De respondenten kregen ook de vraag om hun mening te geven over enkele parameters waarmee ze al eens te maken krijgen. In het algemeen zijn de meesten tevreden.

Bij inkomen zijn 40 personen tevreden, maar zijn er toch ook 24 mensen noch tevreden, noch ontevreden. Bij werkzekerheid en evenwicht privé – professioneel leven ligt de verdeling ongeveer hetzelfde. Bij het aantal te presteren uren zijn er 40 copywriters tevreden, maar ook 26 personen noch tevreden, noch ontevreden en 10 personen ontevreden. Bij psychologische druk en stress zijn de resultaten het negatiefst: 1 iemand is zeer ontevreden, 19 mensen zijn ontevreden, 20 noch tevreden, noch ontevreden en 35 tevreden. Bij tevredenheid van klanten waren ze het meest positief: 14 mensen zijn zeer tevreden, 49 tevreden en slechts 14 noch tevreden, noch ontevreden.