Give us a like and we'll keep you in the loop.

We use cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.
Magazine met nieuws uit én over communicatieland. Geschreven door studenten en docenten van de opleiding Professionele Bachelor Communicatiemanagement van Hogeschool PXL.

De maatschappij aan zet via online platformen

Lezing Jo Steyaert
Lezing Jo Steyaert

Kortom organiseerde dit jaar opnieuw Dag van De Digitale Communicatie. Ik ging naar de lezing van Jo Steyaert. Wat ik leerde? Dat de overheid en de burgers elkaar meer dan ooit nodig hebben en dat burgerparticipatie de ideale oplossing is om hen bij elkaar te brengen.

Burgerparticipatie wat is dat nu eigenlijk?
Burgerparticipatie is een woord dat veel ladingen dekt. We kunnen het kort omschrijven als: het betrekken van burgers bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van overheidsbeleid.

Waarom burgerparticipatie?
We bevinden ons momenteel in de netwerktijd. Dat wil zeggen dat de overheid als zender weg valt. De overheid, burgers en de vele organisaties worden gesprekspartners en gelijken van elkaar. Daarom is het belangrijk om als overheid middelen in te zetten op deze conversatie. De burgers willen, als de overheid de deuren openzet, best wel meewerken aan bepaalde projecten. Ze zijn intelligent genoeg om te weten dat het niet gaat om hun eigen wil maar om het belang van de massa. In sommige landen trekken de overheden zich terug op bepaalde domeinen en laten ze deze invullen door burgers. Dit kan ervoor zorgen dat er innovatieve en efficiënte beleidsoplossingen gevonden worden. Daardoor heeft de overheid minder workload en kan ze zich concentreren op de specifieke domeinen die overblijven.

Online en offline participatie gaan hand in hand

Online en offline gaan hand in hand
Online en offline gaan hand in hand

Vele organisatie zetten in op digitale burgerparticipatie. In de meeste gevallen gaat het om een digitaal platform waar mensen interactief vragen kunnen stellen of ideeën kunnen uitwisselen. Waarom? Omdat je zo het meeste mensen kunt bereiken en op een niet alledaagse manier kwalitatieve gegevens kunt verzamelen. Er is echter één nadeel: je kunt niet alle delen van de bevolking op deze manier bereiken en betrekken. Daarom is er nog steeds offline ondersteuning nodig. We kunnen dus stellen dat online en offline nog steeds hand in hand gaan.

Hallo politici

Hallo Politici
Hallo Politici

Er zijn tal van projecten die samen online denken promoten en zo de burgerparticipatie willen versterken. Hallo Politici is er daar een van. De Wakkere Burger, Europahuis Ryckevelde en Treecompany bouwden dit online platform in mei 2015. Burgers kunnen via deze format vragen stellen aan parlementsleden en ministers. Het gaat enkel om Nederlandstalige politici op Vlaams, Brussels, federaal en Europees niveau. Waarom werkt dit platform zo goed? Omdat de vragen gebundeld zijn op één plaats en ze gesteld worden aan de juiste politicus of politica. Daarnaast hoef je niet ver te zoeken naar informatie over een bepaalde politicus of politica. Eén simpele klik op hun foto en je komt meteen te weten over welke mandaten ze handelen. Zoals ik al eerder aanhaalde gaat het online denken vaak hand in hand met offline denken. Tijdens dit project werd er dan ook een Hallo Politici Live georganiseerd rond het thema vluchtelingen. Tien politici gingen een-op-een gesprekken aan met honderd burgers. Het uiteindelijke doel van dit online en offline initiatief: burgers die vaker én meer kunnen participeren aan het beleid.

Enkele fouten die je het best kan vermijden
Het blijft moeilijk om een massa te bereiken laat staan te betrekken bij initiatieven. Maak je een fout? Dan kan dat jou de burgerparticipatie kosten. Daarom kan je maar beter de volgende fouten vermijden. Wanneer je de burgers wilt betrekken bij een bepaald project kan je best niet gebruik maken van technocratisch of bureaucratisch taalgebruik. Je wilt hen in klare taal uitleggen waar het over gaat en waar zij het verschil kunnen maken. Daarnaast mag je niet vergeten duidelijke doelen te stellen in het begin van het proces. Vergeet je dit? Dan kan jouw project één grote soep worden, want je weet immers niet waar je naar toe werkt. De laatste fout die je absoluut niet mag maken is geen goede stakeholdersanalyse uitvoeren. Voor je aan het project begint moet je weten wie je hierbij kan, wilt en moet betrekken.

Wat vind ik van burgerparticipatie in het algemeen?

Eigen mening
Eigen mening

Ik vind het de ideale manier om complexe overheidskwesties op te lossen. Ik heb het gevoel dat het wel nog steeds in zijn kinderschoenen staat en nog veel potentieel heeft om te groeien. Heel wat mooie initiatieven werden aangehaald tijdens de lezing, maar persoonlijk vind ik de graad van participatie soms nog te laag. Burgers mogen nog geen domeinen overnemen en die zelf invullen. Ik hoop dat dit in de toekomst wel kan binnen de mate van het mogelijke en met de juiste ondersteuning. Burgerparticipatie is iets wat in mijn ogen een wereld van verschil kan maken.