Give us a like and we'll keep you in the loop.

We use cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.
Magazine met nieuws uit én over communicatieland. Geschreven door studenten en docenten van de opleiding Professionele Bachelor Communicatiemanagement van Hogeschool PXL.

Geen patiëntenbehandeling zonder patiëntenbescherming

Een belangrijke voorwaarde van het ziekenhuis is dat je weet wat de regels van privacybescherming van de patiënt inhouden. Natuurlijk geldt dit protocol bij eender welk ziekenhuis. Maar toch roept het de vraag op hoe een ziekenhuis nu precies werkt op dit vlak. Gezien ik in het ziekenhuis werk, lijkt het me leuk jou mee te nemen naar de afdeling ‘patiëntbescherming' i.p.v. de afdeling ‘patiëntbehandeling’.

Waar gaat het naartoe?

Het is 2018. De digitale wereld kent een stijging in populariteit en gebruik. Ook in een ziekenhuis is verandering en modernisering een belangrijke tool. Zo bereikt de digitalisering ook de archieven in het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Toch gaat de voorkeur soms nog uit naar papier, bijvoorbeeld als het neerkomt op medicaties; recepten, voorschriften en verwijsbrieven. Dat is omdat deze papieren niet lang in de handen blijven van medewerkers: het ziekenhuis heeft een bedrijf ten dienste dat alle vertrouwelijke informatie vernietigd. Daarnaast heeft elke afdeling op het ziekenhuis zijn eigen papierversnipperaar zodat niets in de verkeerde handen terechtkomt.

De digitale helpende hand

Efficiëntie is een van de kernwaardes die wij moeten hanteren op ons werk. Daarom gebruiken alle Limburgse ziekenhuizen hetzelfde digitale systeem voor informatie-uitwisselingen. Het systeem zorgt voor de communicatie tussen dokters en betreft heel wat onderwerpen: hulp over bepaalde cases, informatie over patiënten, etc. Dit zorgt dat een mail in principe niet nodig is. Door dit systeem zitten alle Limburgse ziekenhuizen op een lijn en het garandeert een vlotte behandeling voor de patiënten. Je kunt het ook een beetje vergelijken als je bijvoorbeeld een fitness coach, fysiotherapeut en voedingscoach hebt… in principe moet de fitnesscoach jouw voedingsschema kennen, van daaruit kan hij je verder helpen. En je fysiotherapeut vindt het natuurlijk ook prettig als je precies zegt welke oefeningen je doet in de fitness zodat hij of zij eventuele blessures kan voorkomen en verhelpen.

Tot aan de lijn en niet verder

Wanneer je als werknemer het arbeidscontract met het ziekenhuis ondertekent, moet je je aan een aantal voorwaarden houden op vlak van transparantie. Het is vanzelfsprekend dat alle informatie over patiënten binnen het ziekenhuis blijft. De privacy van een patiënt is zeer belangrijk voor het ziekenhuis. Wanneer iemand de privacy regel schendt, is die persoon zijn baan kwijt. Daarnaast zal de kans dat een ander ziekenhuis je aanneemt redelijk klein zijn. En waarschijnlijk zullen er nog andere gevolgen zijn die we liever niet willen ondervinden. Daarvoor ga ik mij natuurlijk ook niet als proefkonijn aanbieden. Misschien voelt iemand zich van jullie wel geroepen in the name of knowledge?