Give us a like and we'll keep you in the loop.

We use cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.
Magazine met nieuws uit én over communicatieland. Geschreven door studenten en docenten van de opleiding Professionele Bachelor Communicatiemanagement van Hogeschool PXL.

Laptopgebruik tijdens de les: HOT or NOT?

“Moeten we morgen naar school gaan met onze leisteen en ons krijtje?”, was de reactie van mijn medestudenten toen we op de hoogte werden gebracht van het experiment ‘periode zonder laptop tijdens de les en handmatig notities nemen’. De studenten vergeleken de werkmethode van PXL moeiteloos met die van de middeleeuwen. Is het afschaffen van de laptop tijdens de lessen daadwerkelijk zo een goed idee?

Bij de studenten van het 1ste en 2de jaar communicatiemanagement te PXL, werd een enquête uitgevoerd over het socialemediagebruik tijdens de les. Uit deze resultaten bleek dat de gemiddelde student 30 tot 35 van de 60 minuten op sociale media zat tijdens de les en dat de slaagcijfers in eerste zit vrij laag waren. Hogeschool PXL vond dat het laptopgebruik tijdens de les geen goede manier was om notities te nemen en om op te letten. De lectoren wilden dat de studenten zich bewust werden van hun socialemediagebruik.

Naar aanleiding van deze enquête en de resultaten hiervan, besloten de lectoren en de directie een experiment uit te voeren. Namelijk het verbieden van het laptopgebruik tijdens de les gedurende het eerste semester. Dit experiment werd uitgevoerd in het eerste en het tweede jaar communicatiemanagement PXL. Dit deed de hogeschool om te zien of er een verband was tussen het social mediagebruik, laptopgebruik tijdens de les en de resultaten van de studenten.

Ik ben studente communicatiemanagement in het tweede jaar dus ik laat de mening van mijn medestudenten en die van mezelf graag horen.

Resultaten experiment

De slaagcijfers werden naast elkaar gelegd: die van de traditionele notities met pen en papier enerzijds en die van de notities met de laptop anderzijds. Hebben deze traditionele notities nu echt een gunstig effect op de resultaten van de studenten? “Jammer genoeg niet. Er is wel een lichte stijging maar we zien dat er geen correlatie is tussen/met de twee”, zegt Herve Van de Weyer, opleidingshoofd communicatiemanagement.

Studenten zijn zich wel meer bewust geworden van hun verslaving aan social mediagebruik tijdens de lessen. Het wegnemen hiervan zorgt voor afkickverschijnselen. Dit is één van de grootste redenen dat het experiment geen gevolg krijgt. PXL levert studenten af aan de arbeidsmarkt en ook hier is sociale media aanwezig. Het is dus belangrijk dat studenten hier op een verantwoorde manier mee om leren gaan.

Gelukkig was dit experiment ook nuttig voor de directie. Wanneer lectoren op een andere manier gaan lesgeven en meer interactie gebruiken, zullen de studenten ook met een andere ingesteldheid naar de lessen komen.

Mening medestudenten

Uiteraard leek dit experiment in eerste instantie voor de meeste studenten geen leuke beslissing. Er werd met gemengde gevoelens op deze laptoprevolutie gereageerd.

Het waren vooral de tweedejaarsstudenten, die in het eerste jaar wel met de laptop werkten, die uit hun comfortzone werden getrokken. “Iedere student hoorde een laptop te hebben of aan te kopen om de lessen mee te kunnen volgen. Schandalig dat de studenten nu op extra kosten gejaagd worden. Laat ieder voor zichzelf beslissen!”, protesteerde er eentje. Gelukkig werden de meningen van de studenten ook gehoord en dit niet alleen door lectoren, maar ook door de media: posts op Facebook, interviews met het Belang van Limburg, de hashtag #PXLhogeschoolzondernetwerk… Na wat extra toelichting hadden velen wel wat meer begrip voor de situatie.

Mijn mening

Aanvankelijk stond ik vrij negatief tegenover het experiment; hoe kan PXL, de hogeschool met het netwerk, nu zijn laptops afschaffen tijdens de lessen? Dit is voor mij hét schoolvoorbeeld van interne tegenspraak.

Na de uitvoering van het experiment ben ik van mening dat het een goed initiatief geweest is. Ik noteerde niet langer letterlijk wat ik, met een half oor, hoorde van de leerkracht, maar wel de kernboodschap van de leerstof. Het experiment heeft een positieve invloed gehad op mijn resultaten. Mijn kladblok en pen blijven dus zeker in mijn boekentas zitten. Natuurlijk is dit een keuze die elke student voor zichzelf moet maken. Ieder studeert op zijn manier en daar kan een experiment niets aan veranderen.