Give us a like and we'll keep you in the loop.

We use cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.
Magazine met nieuws uit én over communicatieland. Geschreven door studenten en docenten van de opleiding Professionele Bachelor Communicatiemanagement van Hogeschool PXL.

Leuven, slachtoffer van zijn eigen drukte?

Bijna iedereen kent Leuven als een multiculturele, bruisende stad die voornamelijk studenten herbergt. Toch ontvangt ze ook heel wat toeristen. Deze toeristen vormen een belangrijke bron van inkomsten en komen dan ook wat graag met de auto een bezoekje brengen. Alleen: waar raak je als toerist die auto in hemelsnaam kwijt als de centrumparkings volzet zijn en de alternatieve parkings zich ver van de historische kern van de stad bevinden? Laurens Bastijns vond samen met zijn team hiervoor een oplossing en die ontdek je in deze blog!

Perceptieprobleem

Circulatieplan van Leuven — by Lorin Parys
Circulatieplan van Leuven — by Lorin Parys

Bastijns is adviseur Digitale Communicatie van de stad Leuven. Met zijn team stond hij voor de lastige uitdaging om het perceptieprobleem “Leuven is onbereikbaar geworden” te doorbreken. Ten eerste is het veel moeilijker geworden om met de auto het centrum van de stad te bereiken omdat er een grotere autoluwe zone ligt. Bewoners en vooral handelaars ondervonden hier veel last van en hun protesten werden gretig door media allerlei opgepikt. Ondertussen is het stof rond deze protesten gaan liggen, maar het gevoel van onbereikbaarheid is niet verdwenen.

Ten tweede constateerde Bastijns met zijn team dat mensen steeds vaker naar parkeerinformatie zochten op de website van de stad. Het gaat dan vooral om de volgende vragen:

· Waar kan ik parkeren?

· Hoeveel kost het parkeren?

· Zijn er alternatieve opties (bus, trein, andere,..)?

Als we naar de facts kijken, dan zien we dat het perceptieprobleem onterecht is. Sinds de invoering van het circulatieplan is het aantal fietsers op de ring en in de binnenstad namelijk fors gestegen met respectievelijk 26 en 32%. Dit, terwijl het aantal auto’s in de binnenstad met bijna 10% is afgenomen. Verder moet Leuven helemaal niet onderdoen wat betreft het aantal parkeerplaatsen per bewoner, waarmee ze met 7 op 100 inwoners steden als Gent, Antwerpen en Brugge achter zich laat. Kortom, er heerst ten onrechte een hardnekkig perceptieprobleem.

Bewustzijn burgers veranderen

Daarom kwamen de communicatieadviseurs met een campagne op de proppen. Deze campagne was vooral gericht op informeren, sensibiliseren en het aanbieden van alternatieven. De campagneduur van zes maanden was te kort om een grote gedragsverandering teweeg te brengen, dus koos men ervoor om met kleine stappen een ander bewustzijn te creëren. De focus lag op de auto, maar zonder deze echt te promoten. Zo werden onder andere de ondergrondse parkings gepromoot, alsook de randparkings die vaak nauwelijks bezet zijn wegens “te ver”. Tevens werd aan mensen die op 15 km afstand van Leuven wonen gevraagd zich te begeven met de bus en op 5 km afstand werd de fiets aangeraden.

Om het voor de gebruiker zo eenvoudig mogelijk te maken, werd op de website van de stad een parkeerapplicatie toegevoegd. Deze tool haalt onder andere locaties automatisch op uit Google Maps, bevat filters om de gebruiker een zo nauwkeurig mogelijke parkeeroplossing aan te bieden en parkeertarieven zijn voor het eerst eenvoudig vergelijkbaar. Dit alles leidt tot juiste en overzichtelijke info waaraan de gebruiker ook effectief iets aan heeft.

Ook offline

De Oude Markt, de trekpleister in het centrum van Leuven. — by Syus
De Oude Markt, de trekpleister in het centrum van Leuven. — by Syus

Naast het digitale luik van de campagne (Facebook, YouTube en website) werd de campagne ook offline veelvuldig in de publiciteit gebracht. Zo werd er onder andere gebruikgemaakt van ROBtv, waar 2 publireportages werden getoond omtrent het fietsen naar Leuven en het gebruik van de parkeertool. Bijkomend werden ook affiches aangewend (voornamelijk te vinden bij handelaars), bierviltjes, magneten, flyers en talloze artikels in verschillende bladen zoals De Standaard, De Morgen, Het Laatste Nieuws en kleinere bladen zoals bijvoorbeeld De Zondag. Alles samen werden hiermee maar liefst 300.000 mensen bereikt!

Reflectie

Of de campagne ook effectief een gedragsverandering bewerkstelligd heeft, daar is het nog te vroeg voor maar de eerste cijfers zijn alvast gunstig. Gemiddeld wordt de parkeertool op de website door 5.000 gebruikers per maand geraadpleegd, toch een behoorlijk aantal gezien het prille bestaan van de tool. Verder zijn de randparkings bijna allemaal in de top 10 van meest gezochte parkings te vinden. Teken en Arenberg zijn zelfs de sterkste stijgers ondanks hun beperkte openingsuren. Leuven lijkt hiermee een eerste voorzichtige stap gezet te hebben naar een beter bereikbare stad, maar dat dit nog lang op de agenda zal prijken van niet alleen Leuven maar andere grote steden, dat lijdt geen twijfel.