Give us a like and we'll keep you in the loop.

We use cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.
Magazine met nieuws uit én over communicatieland. Geschreven door studenten en docenten van de opleiding Professionele Bachelor Communicatiemanagement van Hogeschool PXL.

Storytelling: simpel, sentiment en sleutelmomenten

by <a href='https://comma.smallteaser.com/user/laurens.kuijpers' class='captionLink'>Laurens Kuijpers</a>
by Laurens Kuijpers

Storytelling is hot

Momenteel is Goele enthousiaste communicatieadviseur bij BePublic. Ze vertelt dat maar liefst 60% van de mensen een verhaal onthoudt. Veel mensen herinneren zich sneller een krachtige boodschap in een menselijke, emotionele context. Één van de redenen hiervoor is dat iedereen zichzelf op één of andere manier terugvindt in een verhaal.

De drie pijlers tot succes

  1. Simpel: ‘keep it simple’, een regelmatig terugkerende quote die ook hier van toepassing is. Storytelling is een manier om ingewikkelde, complexe dingen op een makkelijke, heldere manier te vertellen.
  2. Sentiment: emotie is belangrijk voor een geslaagd verhaal. Een droge opsomming van cijfers, een weergave van grafieken en tabellen of een uitleg in jargon blijft niemand bij. Maak van cijfers, onderzoek of tendenzen een goed verhaal, liefst met emotie.
  3. Sleutelmomenten: ook wel kapstokken genoemd bijvoorbeeld evenementen, speciale dagen zoals Werelddagen, nationale dagen enzovoort.

De ideale mix is een verhaal met gevoel, verteld op een eenvoudige manier gekoppeld aan een sleutelmoment en met een portie swung erin. Out of the box denken, maar binnen het journalistieke. Emotionele, uitzonderlijke verhalen zijn belangrijk, maar ze moeten geloofwaardig zijn.

Succes, de bedrijfsformule van storytelling

  • Simple: ook voor bedrijven geldt dezelfde quote. Houd het eenvoudig, leg als bedrijf iets uit in gewone mensentaal.
  • Unexpected: de uitzonderlijke momenten, de dingen die eruit springen, verhalen die je niet elke dag hoort, zijn soms heel bepalend voor de reputatie van een bedrijf.
  • Credible: vertel een geloofwaardig verhaal dat aangepast is aan de doelgroep. Dezelfde boodschap verspreiden met een verschillende insteek. Een bedrijf vertelt een ander verhaal tegen klanten dan tegen pers, politici enzovoort.
  • Concrete: draai niet rond de pot. Het verhaal moet duidelijk zijn. Vertel ook enkel iets als er potentieel in zit.
  • Emotional story: een goed verhaal heeft de nodige dosis emotie en zorgt ervoor dat mensen zich verbonden voelen. Let wel op voor zeemzoete verhaaltjes, die zijn niet ‘credible’. Ook in crisissituaties is een goed verhaal erg belangrijk: toon empathie en begrip, leef mee en durf je fouten toe te geven.

Geef het (beredeneerd) toe

Bedrijven functioneren steeds meer als eigen uitgever. Ze gaan veel meer zelf op zoek naar verhalen zowel intern als extern. Journalisten pikken de verhalen op als ze interessant genoeg zijn voor het brede publiek. De bedrijven die in crisistijd hun zwaktes bloot durven te leggen en fouten durven toe te geven, komen sympathieker over dan wanneer je enkel gelooft in je eigen gelijk. Die bedrijven zijn heel menselijk en geven toe dat ze een foute beslissing namen. Daar is niets mis mee zolang het beredeneerd gebeurd.

De toepassing

Waar past een bedrijf die succesformule toe? Op de interne communicatie via het intranet, de nieuwsbrief, de eigen blog of ‘café connect’, de vrijdagnamiddagdrink waarbij collega’s elkaar beter leren kennen. Ideaal om verhalen op te pikken of mensen in de bloemetjes te zetten. Maar, ook de externe communicatie mag een bedrijf niet vergeten: de audiovisuele pers, columns, opiniestukken, reportages en slow journalism, waarbij men dieper ingaat op verhalen en verschillende thema’s.

Werkwijze

Denk als een journalist, maak een Q&A-fiche, wees kritisch en voorbereid. Een goede storyteller kent de bedrijven en mensen waarvoor hij verhalen schrijft. Hij kent het bedrijf, de onderwerpen, de CEO, zijn hobby’s enzovoort. Hij brengt zijn verhaal tot bij de juiste journalist. Eventueel eerst in primeur en daarna breder. Hij is overtuigend en houdt het kort, maar niet te onderdanig. Vriendelijkheid en een open houding naar feedback toe draagt hij hoog in het vaandel. Hij gaat in dialoog met de pers: als de journalist geen potentieel in het verhaal ziet, vraagt de brand journalist naar zijn mening. Wat is er nodig om het verhaal tot een succes te maken? Tot slot maken ze steeds concrete afspraken om het verhaal in de media te brengen. Zonder goede afspraken en deadlines durft men jouw verhaal al eens vergeten.